top of page

How to become more productive
I have been listening to a few audiobooks lately (on my walks) about productivity and it made me change some stuff in my life, and also feel less stressed. I'm obviously not a productivity expert, but I learned a thing or two that I would like to share with you guys.


1.

I learned that if you set a few goals for the day (3-5 tasks you need to get done) and achieve those goals, you are perfectly productive. Also, those things can be everything from writing 1,000 words on a thesis to clipping your toe nails or watching Netflix. If you did what you planned to do that day, you were productive. No matter what those things were.


2.

You should only have 3-5 things on your to-do list at a time. Thus, you have to choose the 3-5 most important tasks to put on the list for that day. If you finish those things, great, then you can add more.


3.

Take advantage of your mornings. I just finished a short audiobook on how successful people utilize the early hours. These people got A LOT done BEFORE going to work (around 8 or 9). They also made sure to do at least one thing in those early hours that they like to do, such as a hobby or spending time with family or a ritual that made them feel happy and excited for the day. Think about what a perfect morning is for you. What is something you would look forward to doing right after you get up in the morning? And what is something you have been wanting to do but never seem to have time for? I will do a blog post on my morning routine soon :)


4.

Plan your day the night before. Instead of getting up and having no plan for what to do before going to school/work (n/a if you get to work around 6 or 7 am 'cause then you'd probably have to get up around 4 or 5 am and even though some of these successful people do that, that might be a little too ambitious..) and/or the rest of the day, you should decide in advance what you want to do to get more done or to get a good/happy start to the day. I now plan my day hour-by-hour, but can also make changes along the way if something fun or important pops up.


5.

Right when you think of something you need to do, write it down in order to get it out of your head. Writing down everything you need to do helps your brain to focus on more important things, and will make you feel less stressed. Keep a list in a small notebook or on your phone and add to it when something pops up in your head. Then add the 3-5 most important things to the next day's to-do list (unless it is something you forgot or something urgent!) and the rest to a general to-do list to take from on a less busy day.


The darker areas are for notes // de mørke feltene er for notater

The + columns are for adding things that I might have time to do (or notes) // + kolonnene er for ting jeg kanskje har tid til å gjøre (eller notater)

Jeg har hørt på et par lydbøker i det siste (på mine powerwalks) om produktivitet og det førte til at jeg endret noen ting i livet mitt, og jeg føler meg også mindre stresset. Jeg er åpenbart ikke en produktivitetsekspert, men jeg lærte en ting eller to som jeg vil dele med dere. 1.

Jeg lærte at hvis du setter noen mål for dagen (3-5 oppgaver du trenger å bli ferdig) og oppnå disse målene, er du helt produktiv. Også, disse tingene kan være alt fra å skrive 1000 ord på en masteroppgave til å klippe tåneglene eller se på Netflix. Hvis du gjorde det du planla å gjøre den dagen så var du produktiv. Uansett hva disse tingene var.

2.

Du bør bare ha 3-5 ting på din to-do liste om gangen. Derfor må du velge de 3-5 viktigste oppgavene som skal puttes på listen for den dagen. Hvis du blir ferdig med disse tingene, flott, da kan du legge til flere.

3.

Dra nytte av dine morgener. Jeg ble nettopp ferdig med en kort lydbok om hvordan vellykkede folk bruker sine morgener. Disse menneskene fikk MYE gjort FØR de dro på jobb (rundt kl. 8 eller 9). De sørget også for å gjøre minst én ting i de tidlige timene som de likte å gjøre, for eksempel en hobby eller tilbringe tid med familie eller et ritual som gjorde at de følte seg lykkelige og så frem til resten av dagen. Tenk på hva en perfekt morgen er for deg. Hva er noe du vil se frem til å gjøre rett etter at du står opp om morgenen? Og hva er noe du har lyst til å gjøre, men aldri ser ut til å ha tid til? Jeg skal skrive et blogginnlegg om min morgenrutine snart :)

4.

Planlegg dagen din kvelden før. Istedenfor å komme seg opp og ha ingen planer for hva du skal gjøre før du går på skole/jobb (ikke like aktuelt hvis du er på jobb rundt kl. 6 eller 7, for da må du sannsynligvis stå opp rundt 4 eller 5 og selv om noen av disse vellykkede folkene gjør det, kan det være litt for ambisiøst..) og/eller resten av dagen, bør du på forhånd bestemme hva du vil gjøre for å bli mer gjort eller for å få en god start på dagen. Jeg planlegger nå min dag time for time, men kan også gjøre endringer underveis hvis noe morsomt eller viktig dukker opp.

5.

Akkurat når du tenker på noe du må gjøre, skriv det ned for å få det ut av hodet. Å skrive ned alt du trenger å gjøre, hjelper hjernen din til å fokusere på viktige ting, og i tillegg vil du føle deg mindre stresset. Ha en liste i en liten notatbok eller på telefonen og add til den når noe dukker opp i hodet ditt. Legg deretter til de 3-5 viktigste tingene til neste dags to-do liste (med mindre det er noe du glemte eller noe haster!) Og resten til en generell to-do liste for å ta fra på en mindre stressende dag.

0 comments

Recent Posts

See All

ARTSY

bottom of page