top of page

My Morning Routine

Updated: Mar 10, 2019Blackberries we picked ourselves!6:30-7:30 am

Get up: How early I get up depends on when I go to bed - I'm trying to get around 7 hours of sleep. I use an app called "Pillow," which let me know my sleep quality and also has a not too annoying alarm to wake me up (it starts very low about 30 min before the time you set for your alarm). I've actually been waking up naturally before my alarm a lot lately; It's so easy getting up early in the summer - I LOVE IT!

Stå opp: Hvor tidlig jeg står opp avhenger av når jeg legger meg - jeg prøver å få rundt 7 timers søvn. Jeg bruker en app kalt "Pillow", som forteller meg søvnkvaliteten min, og har også en ikke altfor irriterende alarm for å vekke meg opp (den begynner veldig lavt ca 30 minutter før den tiden du setter alarmen din for). Jeg har faktisk våknet av meg selv før alarmen i det siste; Det er så lett å stå opp tidlig på sommeren - JEG ELSKER DET!


~7-8 am

"Gratitude book" & read or take flat lay photos: For my new morning routine, I try to make the first thing I do after getting out of bed (and maybe going to the bathroom..) to be writing 3 things I'm grateful for. This is a way to force your brain to get in a good mood. Just like negative thoughts having a tendency to follow negative thoughts (I'm sure you've experienced those days where EVERYTHING seems to go wrong), positive thoughts will follow positive thoughts - so starting the day with positive thoughts and feelings will make the entire day better! After that I either read my favorite blogs or a fashion book to get some inspiration and feed my inner fashion addict, OR have a little photoshoot (flat lays) while the natural light in my room is amazing!


"Takknemlighets bok" og lese eller ta "flat lay" bilder: For min nye morgenrutine prøver jeg at det første jeg gjør etter å ha stått opp (og kanskje gått på toalettet ..) er å skrive tre ting jeg er takknemlig for. Dette er en måte å tvinge hjernen din til å komme i godt humør. I likhet med negative tanker som har en tendens til å følge andre negative tanker (jeg er sikker på at du har opplevd de dagene hvor alt ser ut til å gå galt), vil positive tanker følge positive tanker - så å starte dagen med positive tanker og følelser vil gjøre hele dagen bedre! Etter det leser jeg enten favorittbloggene mine eller en motebok for å få litt inspirasjon og mate min indre mote-addict, ELLER ha en liten photo-shoot (flat lays - bilde av ting tatt ovenfra) mens det naturlige lyset i rommet mitt er fantastisk!


~8-9/10 am

Breakfast and Blog/editing photos/insta course: I ALWAYS eat eggs for breakfast (scrambled, fried, poached, sunny-side up, over easy, you name it!) and usually a slice or two of bread to get the carbs my body needs to tackle the day! (And I love mayo so that's mandatory on my sandwich). I'm doing an instagram course through my internship: an instagram makeover for Mod Pod. I'm also trying to use what I learn for my own instagram account.

Frokost og Blog/redigering av bilder/insta kurs: Jeg spiser alltid egg til frokost (eggerøre, stekt, hel plomme, knust plomme, you name it!) Og vanligvis en eller to brødskiver for å få karbohydratene kroppen min trenger for å takle dagen! (Og jeg elsker majones så det er obligatorisk på min sandwich). Jeg tar et instagram kurs gjennom internship'et mitt: En instagram makeover for Mod Pod. Jeg prøver også å bruke det jeg lærer for min egen instagramkonto


~9/10-?

Pool(!): It's nice to go to the pool in the morning 'cause it's not too hot out. The pool is just around the corner from our house, by the Retreat club house. I usually bring a book to read and of course sun screen and water (skin cancer and dehydration is not fun..)! I usually go with one of my roommates, Serena :) We just got some new floaties - I'm super excited to try them even though we'll look like the most basic bi**hes ever haha!


New addition to morning routine: Gym! I finally got my finished personalized workout plan from Eric and I'm excited to try it out! I'm also going to try a different workout program with Serena. I'll do my own workout program the mornings she has work. So I'll squeeze an hour workout in there somewhere!


Basseng (!): Det er perfekt å være ved bassenget om morgenen fordi det ikke er så sykt varmt ute. Bassenget ligger rett rundt hjørnet fra huset vårt, ved Retreat-klubbhuset. Jeg pleier å ta med en bok for å lese og selvfølgelig solskrem og vann (hudkreft og dehydrering er ikke morsomt..)! Jeg pleier å gå med en av mine romkamerater, Serena :) Vi fikk oss akkurat noen nye "floaties" - Jeg gleder meg til å prøve dem selv om vi vil definitivt se ut som de mest "basic bi ** hes" noensinne haha! Nytt tillegg til min morgenrutine: Trening! Jeg fikk endelig min ferdige personlige treningsplan fra Eric, og jeg er spent på å prøve den ut! Jeg skal også prøve et annet treningsprogram med Serena. Jeg skal gjøre mitt eget treningsprogram de morgenene hun har jobb. Så jeg får skvise inn en time trening et eller annet sted!

0 comments

Recent Posts

See All

ARTSY

bottom of page